من یک ترنس هستم (۷): تجربیات ما

در برنامه 15 دقیقه ای #من_یک_ترنس_هستم ۰۰۷شایا در ادامه موضوع هفته گذشته از داستانها و تجربیات مشترک شما به عنوان یک ترنس زن و حتی به عنوان یک ترنس مرد در زمانی که به عنوان یک زن در اجتماع شناخته می‌شدید صحبت می‌کند#رادیو_رنگین‌_کمانرسانه #همجنسگرا يان، #دوجنسگرا يان، #ترنس‌ ها و همه #رنگین_کمانی های فارسی‌زبان. این برنامه را از طریق کانال ماهواره‌ای رادیورنگین‌کمان، اپلیکیشن رادیو، در کانال تلگرام رادیو و بر ساندکلود بشنوید. لینک پخش زنده رادیو در بیو.#مارنگینکمانیم #دگرباش #گی #لزبین #کوییر #ترنس #بایسکشوال‌