من یک ترنس هستم (۳): از عشق گفتن

سلام من شایا هستم. یک زن ترنسهر جمعه با برنامه ” من یک ترنس هستم” از رادیو رنگین‌کمان با شما خواهم بوداینجا هستیم تا با هم حرف بزنیم، از احساسات مشترکمان، تجربیات مشترکمان، ازشادی‌هامان یا حتی از تلخی‌ها و سختی‌هاماناز روزهایی که در زندگی پشت سر گذاشتیم یا پیش رو داریم. از امیدها و آرزوهامومون یا از لحظاتی که در زندگی ناامید شدیم، از عشقمان که با فکر کردن بهش قلبمان به تاپ تاپ می افتد، لبخندمان و یا از تنهایی‌هامان که غیر از خودمان کسی از آن آگاه نیست. از مسائلی که هر روز در خانه، مدرسه، دانشگاه، خیابون، اتوبوس ، تاکسی، سرکار یا هرجای دیگه با آنها مواجه می‌شویمبیایم اینجا و با هم حرف بزنیم. کنار همدیگه باشیم و بدانیم که تنها نیستیم. ما یه خانواده بزرگ رنگارنگ رنگین‌کمانی هستیمبه این دنیای رنگین‌کمانی زیبا خوش آمدید