من یک ترنس هستم (۱۷): تجربه حضور در یک رسانه پر مخاطب

شایا از تجربه حضور خود در برنامه “سمت‌نو” در تلویزیون “منوتو” می‌گوید، و همچنین از تاثیر رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی و شکستن تابوهای اجتماعی صحبت می‌کند