من یک ترنس هستم – برنامه شماره ۷۵

 

در برنامه #من_یک_ترنس_هستم ۷۵
شایا در مورد “اینترسکشنالیتی یا هویت‌های متقاطع” صحبت می‌کند و
“فارِس” مهمان شایا در برنامه‌ است و از تجربات و داستان زندگی‌اش به عنوان یک مرد همجنسگرا و عضوی از یک اقلیت مذهبی می‌گوید.