ماکیاتو سری سوم: ختنه زنان

ماکیاتو بحثی دوستانه است که هر هفته میان جمعی از رنگین‌کمانی ها صورت می گیرد. رنگین‌کمانی ها هر هفته یک فنجان قهوه می نوشند و درباره زندگی شان با یکدیگر گپ می‌زنند.آرتین و مرجان تهیه کننده و گویندگان این برنامه هستند.