دیگه چه خبر (۶): دوم خرداد ۱۳۹۸

مونا و دیگه چه خبر این پنج‌شنبه هم آغازگر برنامه هستند…. دیگه چه خبر اخباری است که همه جا منتشر نمیشه. اخبار رنگین کمانی از چهار گوشه جهان از رادیو رنگین کمان. در خبرنامه می‌پردازیم به مرور اخبار این هفته. از قانونی شدن ازدواج هم‌جنس‌ها برای اولین بار در آسیا در تایوان تا روز جهانی مشاهده پذیری همه‌جنس‌خواه‌ها