دیگه چه خبر (۵): ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

دیگه چه خبر، بولتنی است از اخباری که همه جا منتشر نمیشه. اخبار رنگین کمانی از چهار گوشه جهان از رادیو رنگین کمان. در خبرنامه می‌پردازیم به مرور اخبار این هفته. از لغو راهپیمایی روز مقابله با دگرباش‌ستیزی در کوبا تا روز مقابله با دگرباش‌ستیزی با مونا.