خانه رنگین‌کمانی: ۲۴ آذر ۱۳۹۷

خانه رنگین‌کمانی، برنامه هفتگی است که هر جمعه از رادیو رنگین‌کمان پخش می‌شود. میزبان این برنامه سوده راد، فمنیست کوییر و فعال برابری طلب است که می‌کوشد با زبانی ساده درباره مسایل مرتبط با رنگین‌کمانی‌ها سخن می‌گوید