تنوع و تضارب

Articles
دو قدم آنورتر؛ برنامه‌ تازه رادیو رنگین‌کمان

دو قدم آنورتر؛ برنامه‌ تازه رادیو رنگین‌کمان

ایران، کشوری است وسیع و خانه زبان‌ها، گویش‌ها، اقوام، فرهنگ‌ها، ادیان و رنگ‌ها و چهره‌های مختلف از حیات انسان‌ها. رنگین‌کمانی‌های ایران هم در هر جای کشور که باشند می‌توانند به یک یا چند جامعه مختلف از جوامع رنگارنگ ساکن ایران تعلق داشته باشند. دو قدم آنورتر برنامه تازه‌ایست که با هدف ترویج تنوع و تضارب و شنیدن روایت زندگی رنگین‌کمانی‌ها در شهرها و روستاهای کوچک و بزرگ ایران تهیه و پخش می‌شود.