درس اول: بیماری های مقاربتی کدام ها هستند

در این بخش به عمده ترین بیماری های مقاربتی می پردازیم. درس ها را گوش کنید و سوالات خودتان را برای ما ارسال کنید. دکتر رنگین کمان نام یک بخش ثابت هفتگی است که در آن هر هفته به مدت چند دقیقه یک نکته بهداشتی مرتبط با زندگی همجنسگرایان را بررسی می کنیم. تا حالا بیماری های مقاربتی، راهنمای سکس و رابطه جنسی سالم و لذت بخش تر برای مردان و دکتر رنگین کمان ویژه همجنسگرایان زن را تهیه کرده ایم. این بخش در طول زمان و با جدیدترین محتوای علمی تکمیل می شود. درس های دکتر رنگین کمان از روی آخرین مطالب و توصیه های سازمان ملی بهداشت بریتانیا تهیه و تنظیم شده است.